Ressourcen

Zäitschrëften

Zeitschrift für interkulturelle Germanistik

D’„Zeitschrift für interkulturelle Gemanistik“ (ZiG) dréit dem Ëmstand Rechnung, dass sech an der nationaler an internationaler Germanistik Interkulturalitéit als eng leedend Fuerschungskategorie etabléiert huet. Si géif dowéinst gär de Fuerschungsaktivitéiten zu dësem Thema e wëssenschaftlecht Forum bidden, dat aktuell Froen am Beräich vun der germanistescher Literatur-, Kultur- a Sproochwëssenschaft opgräift. D’ZiG erschéngt zweemol jäerlech a gëtt vun dräi Memberen vum Schwéierpunktsberäich materausginn.

Zu den Editeuren vun der Zäitschrëft zielen den Dieter Heimböckel (MIS), den Ernest Lüttich, de Georg Mein (MIS) an den Heinz Sieburg (MIS).

Intentioun vun der Zäitschrëft

D’„Zeitschrift für interkulturelle Germanistik“ (ZiG) dréit dem Ëmstand Rechnung, dass sech an der nationaler an internationaler Germanistik Interkulturalitéit als eng leedend Fuerschungskategorie etabléiert huet. Si géif dowéinst gär de breeden a wäit verzweigte Fuerschungsaktivitéiten zu dësem Thema e wëssenschaftlecht Forum bidden, dat aktuell Froen am Beräich vun der germanistescher Literatur-, Kultur- a Sproochwëssenschaft opgräift an esou och d’Eenheet vun der Germanistik ofbilt.

Doriwwer eraus soll d’Zäitschrëft e Bäitrag dozou leeschten, déi ënnerschiddlech Tendenzen an Trender vun der Interkulturalitétfuerschung ze bündelen an hir theoretesch Viraussetzunge weider zu verdéiwen. Esouwäit de Fuerschungsparadigma vun der Interkulturalitéit prinzipiell net méi eenzelfachlech geduecht gi kann, versteet sech d’Zäitschrëft bewosst als en interdisziplinäert a komparatistesch oppent Organ, dat sech am internationale Wëssenschaftskontext verwuerzelt gesäit.

D’Zäitschrëft fir interkulturell Germanistik/D‘ “Zeitschrift für interkulturelle Germanistik“ erschéngt zweemol jäerlech.

Eenzelhefter kënnen individuell bestallt ginn op http://www.transcript-verlag.de.

Weider Informatiounen

 

Hémecht. Revue d’histoire luxembourgeoise / Zeitschrift für Luxemburger Geschichte

D’Zäitschrëft „Hémecht. Revue d’histoire luxembourgeoise / Zeitschrift für Luxemburger Geschichte“ erschéngt véiermol am Joer a presentéiert Fuerschungsrapporten mat Resumée vu méi rezente Masteraarbechten an Dissertatioune souwéi Bespriechunge vun Nouveautéiten iwwer d’Lëtzebuerger Geschicht a Gesellschaft. Si gëtt vun zwee Membere vum Schwéierpunktberäich erausginn.

D‘Zäitschrëft gëtt erausginn vun dem Paul Dostert, dem Norbert Franz, dem Sonja Kmec (MIS) an dem Michel Pauly.

„Hémecht. Revue d’histoire luxembourgeoise / Zeitschrift für Luxemburger Geschichte“ presentéiert Fuerschungsrapporten mat Resumée vu méi rezente Masteraarbechten an Dissertatioune souwéi Bespriechunge vun Nouveautéiten iwwer d’Lëtzebuerger Geschicht a Gesellschaft.

Säit hirer Grënnung am Joer 1895 huet d’redaktionell Ausriichtung vun der Zäitschrëft „Hémecht“ e puer Mol gewiesselt. Ënnert der Redaktioun, déi säit 2011 täteg ass, stellt sech d‘Zäitschrëft erëm verstäerkt an hir interdisziplinär Traditioun. Déi an der Regel transnational ausgeriichten Artikelen ginn „double blind“ evaluéiert, während wichteg Bäiträg zu der Lokalgeschicht weiderhi verëffentlecht ginn.

D‘Zäitschrëft erschéngt véiermol am Joer.

Eenzelhefter kënnen individuell bestallt ginn op www.editions.lu.

Weider Informatiounen